ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ

คือ ชุดเครื่องพิมพ์โมเดลต้นแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...


สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) จำนวน 2 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...คณะเทคโนโลยี ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนฯ , ชุดทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , เครื่องวัดแก๊สและสารอินทรีย์แบบพกพา

อ่านเพิ่มเติม...


ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ (ห้องเรียนรวม 300 ที่นั่ง)

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...