ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...