tcas2562

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม)

tcas2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) โดยการยื่นความจำนง

tcas2562

ขอเชิญร่วมงานคือสู่เหย้า

ราตรีแห่งเกียรติยศ เขียว - เหลือง คืนสู่เหย้าราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ