ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 256  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ เป็นศิษย์ที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนชั้นบริบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู