ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้บูรณาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี