ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร  คณบดี  ผู้อำนวยการศูนย์สำนักสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ และนักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดระหว่างวันที่ 4-5  สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี