ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ

ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ  ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการทางภาษาที่ดี สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคต และยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคต่อไป

ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ

ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ

ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฮิเดยูกิ นามิกิ


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี