ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดง

FTCDC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดง บูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาสู่ชุมชน

วันที่ 1 พ.ย.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ. จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดง ซึ่งศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center)

และในเวลา 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ และเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดง ซึ่งศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center)  โดยมี อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าอบรม ให้การต้อนรับ

อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดง

อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดง

อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดง


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี