ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 5 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาต่างชาติ เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ซึ่งมีกำหนดเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558  และจะเรียนครบหลักสูตรในเดือนมิถุนายน 2559   โดยในปีนี้ มีนักศึกษาต่างชาติ สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ จำนวน 25 คน ประกอบด้วย  ฝรั่งเศส 2  คน  โปแลนด์ 1 คน เกาหลีใต้ 1 คน ฮ่องกง 1 คน เมียนมาร์ 1 คน จีน 1 คน ออสเตรเลีย 1 คน และเวียดนาม 17 คน

IMG 9782

IMG 9794