ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 21 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารายงานตัวกับอธิการบดี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์  ในโอกาสที่นักศึกษาเข้าแข่งขันและสามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศ การออกแบบ Infographic ทางธุรกิจ จากงาน Thailand Computer Competition 2015

IMG 9040