ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ชมรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จัดโครงการอบรมกฎหมาย ในหัวข้อ สิทธิของฉัน สิทธิของใคร เพื่อสนับสนุนแผนงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกชมรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และผู้เข้าร่วมอบรม ได้ตระหนักถึงโทษทางกฎหมายในการใช้งาน Social Media อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก  โดยมีนายวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานจราจร สภ.เมืองอุดรธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 500 คน

nov 04 2015 02

nov 04 2015 03

nov 04 2015 04

nov 04 2015 05

nov 04 2015 06