ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2558  นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน  และเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี  พร้อมใจเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียง nov 01 2015 01

ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร  รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

nov 01 2015 02

nov 01 2015 04

nov 01 2015 05

nov 01 2015 06

nov 01 2015 07