ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหนะกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี ณ วัดโพธิสมภรณ์(พระอารามหลวง) วันที่ 28 ตุลาคม 2558

nov 02 2015 01

nov 02 2015 02

nov 02 2015 03

nov 02 2015 05

nov 02 2015 06

nov 02 2015 07

nov 02 2015 08