ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่  21 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิจัย โดยออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ให้กับเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อแก้ปัญหามลพิษและการใช้พลังงานสำหรับต้มน้ำของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก สกลนคร  ด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลกุดบาก  โดยมีนายเสฏฐวุฒิ ดาบโสมศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก  พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ 

JAN D04 No2 02

JAN D04 No2 03