ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 21 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รศ.ดร.วัลลภ เหมวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน  10 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  สร้างเครือข่าย และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย

JAN D04 No4 01

JAN D04 No4 02

JAN D04 No4 03