ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รศ.สุรพงษ์  ลือทองจักร  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้นำนางสาวลักขณา พิมพ์แดง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารายงานตัวกับอธิการบดี  ในโอกาสได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวด MISS CHINESE 2016 งาน “ฉลองตรุษจีน ต้อนรับปีวอก ครั้งที่ 4 ”  ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ นางสาวลักขณา พิมพ์แดง  ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย  โดยได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ธิดาผ้าหมี่ขิด จังหวัดอุดรธานี  ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี  ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา