ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 4 มิถุนายน 2559   ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ผศ.ศิริพร พัสดร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2559  เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมทั้งดินการเรียนการสอน กิจกรรมของโรงเรียน  และการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ