ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบกระเช้าและของขวัญปีใหม่ เพื่อคารวะและขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560  นอกจากนี้ ยังได้มอบกระเช้าและของขวัญปีใหม่แด่อดีตอธิการบดี อาจารย์อาวุโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการขอบคุณและอวยพรปีใหม่อีกด้วย

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c

JAN-06-2017-c