ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ กยศ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปราโมท ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคโลหิต

น.ส.เกวลิน แก้วจุลศรี ผู้แทน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. กล่าวว่า  กยศ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ขอนแก่น รพ.อุดรธานีและสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560

กยศ.เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาแล้วกว่า 4.5 ล้านราย และได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีปีมหามงคล โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปมอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะ  ขาดแคลนโลหิต โดยตลอดปี 2560 กยศ.จะทยอยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a

jan-20-2017-a