ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ เป็นศิษย์ที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนชั้นบริบาล อนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

02

03

04

05

06