ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 25 คน  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยมีบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

01

02

03