ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำกลอนในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำข้อมูล   การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำกลอนในจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษากลอนลำของศิลปินหมอลำในจังหวัดอุดรธานี ประเภทวรรณกรรมอีสาน ทำนอง การลำ ที่ปรากฏในการแสดงหมอลำกลอน เป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหมอลำกลอน ที่มีมากกว่า 20 ปี  มีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลการแสดงหมอลำกลอนของจังหวัดอุดรธานี โดยศิลปินหมอลำในจังหวัดอุดรธานี   ใช้กลอนลำประเภทวรรณกรรมกลอนลำที่ถ่ายทอดถึงประเพณี ศาสนา      ตามเอกลักษณ์แนวทางของแต่ละศิลปินจำนวนทั้งสิ้น 20 คน อาทิ เช่น คุณแม่บุญช่วง เด่นดวง คุณแม่เทวี บุตรตั้ว

01

02

03