ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พร้อมด้วย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดี  นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล