ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ได้ทยอยเดินทางรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย โดยวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  เป็นนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ และวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  เป็นวันรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สำหรับศูนย์การศึกษาสามพร้าว มีนักศึกษาใหม่ ทยอยเข้ารายงานตัวกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่วันที่ 13  กรกฎาคม ซึ่งในปีการศึกษา  2560  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์   ได้รายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพัก และทำการเรียนการสอนในภาคเรียนใหม่

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา  อาทิ ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ   ตู้ซักผ้าอัตโนมัติ   โทรศัพท์สาธารณะ  ตู้เอทีเอ็ม  ตู้เติมน้ำมันเชื้อเพลิง  ตู้เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่  และศูนย์ถ่ายเอกสาร  โดยจะเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

july-13-2017-a

july-13-2017-a

july-13-2017-a

july-13-2017-a

july-13-2017-a