ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2560

งานสุขภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองสุขภาพนักศึกษา และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้ง 5 คณะ เข้ารับการตรวจร่างกายกันอย่างคับคั่ง

july-13-2017-b

july-13-2017-b

july-13-2017-b