ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมบริจาคโลหิต..

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคารหอประชุมกิจกรรมนักศึกษา  คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการราชภัฏร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  จึงได้ประสานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต  ซึ่งจะนำโลหิตที่ได้ไปเก็บไว้ในธนาคารโลหิต เพื่อนำออกมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ  และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน  อีกทั้ง ยังนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนโลหิต  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ