ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรม  Big Cleaning Day  รณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

วันที่ 28  กรกฎาคม 2560  ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว   ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ให้การต้อนรับ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จากสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  ที่ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากอยู่ในฤดูกาลแพร่ระบาดของโรค  ประกอบกับนักศึกษามีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในช่วงนี้ จึงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคได้ง่าย

โดยคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จากสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่บริเวณใต้อาคารหอพักหญิง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย และบริการตรวจคัดกรองนักศึกษาหอพัก และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค   นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เรื่องการรณรงค์ป้องกันโรคในช่วงฤดูกาลระบาด โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อากาศชื้น ซึ่งได้แนะให้นักศึกษาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง  ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย สามารถป้องกันโรคได้  ในกรณีที่ป่วยเป็นไข้หวัดแพทย์ได้จ่ายยา แนะนำการดูแลสุขภาพ และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี  เปิดเผยว่า  ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศสั่งงดการจัดกิจกรรมทั้งหมดโดยเฉพาะกิจกรรมรับน้อง จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2560  พร้อมประกาศให้ทุกหน่วยงานจัด  Big Cleaning Day  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสถานที่  โดยเฉพาะหอพักนักศึกษา ให้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่แก่นักศึกษา แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

รณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

รณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

รณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

รณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

รณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่