ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ประกาศ

งดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รูปแบบพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2560

ใน วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560

โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศใหม่
ให้ทราบต่อไป

 

 ที่มา http://reg.udru.ac.th/index.php/2013-10-17-19-09-46/220--2560-.html