ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นศ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งหุ่นยนต์  World Robot Games Thailand Championship 2017

นายณัฐพงศ์ หล้าหิบ และนายภาคภูมิ ค้อมสิงห์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งหุ่นยนต์   World Robot Games Thailand Championship 2017 (WRG) ประเภทซูโม่แบบขับเคลื่อนด้วยขา  รุ่น open ณ The hub ในห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย บริษัท INEX โดยมี สพฐ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน fibo และ สสวท. ร่วมสนับสนุน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท และได้รับสิทธ์ในการไปแข่งขันระดับประเทศที่ประเทศสิงคโปร์  โดยมี อ.ศรุติ อัศวเรืองสุข เป็นผู้ควบคุมทีม และ ผศ.ดร. กฤษณพงศ์ สมสุข เป็นผู้ช่วยควบคุมทีม

02

 

03

04