ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 19 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์  กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 41 ท่าน  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว เยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่สามพร้าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนางานของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

aug-22-2017-a

aug-22-2017-a

aug-22-2017-a

aug-22-2017-a