ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และประดับตรามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560  ณ อาคารหอประวัติ  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน เจิมมงคลให้แก่นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสร นักศึกษา 5 คณะ  ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร  และประดับตรามหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ มีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

โดยพิธีการจะเริ่มจาก นักศึกษาทั้ง 5 คณะ มาพร้อมกัน ณ บริเวณ อาคารหอประวัติ นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ   ประธานในพิธี เจิมมงคลให้แก่นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสร นักศึกษา 5 คณะ เพื่ออัญเชิญตราพระราชลัญจร เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณสนามกีฬา

เมื่อขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เคลื่อนเข้าสู่สนามกีฬา เพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เคลื่อนเข้าสู่สนาม  วงประสานเสียงขับร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย เพลงราชภัฏสดุดี  และเพลงปฏิญญาราชภัฏ  จากนั้นนายกองค์การนักศึกษา อัญเชิญตราพระราชลัญจกรขึ้นสู่ปะรำพิธี  ตัวแทนถือธงคณะทั้ง 5 คณะ นำธงไปวางบนปะรำ พิธี  นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรทั้ง 5 คณะ และนักศึกษา ร่วมกันถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และตราพระราชลัญจกร    จากนั้นเป็นการมอบเข็มประดับตรามหาวิทยาลัยให้นักศึกษา  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และนักศึกษาใหม่ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าตราพระราชลัญจกร

สำหรับพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เป็นการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง แบบไร้แอลกอฮอล์  ถ่ายทอดกระบวนการเป็นนักศึกษาที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักปรับตัวจากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร_และประดับตรามหาวิทยาลัย