ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรม Young LOVE  รักเป็น ปลอดภัย 2560

วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการ “Young  LOVE  รักเป็น ปลอดภัย”

กิจกรรมภายในงานได้มีการเสวนาในหัวข้อ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” เพี่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมีวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

UDRU_Young_LOVE

UDRU_Young_LOVE

UDRU_Young_LOVE

UDRU_Young_LOVE