ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด

วันที่ 13 กันยายน 2560  ณ ลานกิจกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

sep-14-2017-b

sep-14-2017-b

sep-14-2017-b

sep-14-2017-b