ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี พร้อมใจเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียง ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช