ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา หน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

จิตอาสาทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดคลอง ลอกคลอง กำจัดวัชพืช ผักตบชวา และจัดเก็บขยะ ตลอดแนวลำห้วยหมากแข้งจนสุดสาย  ซึ่งการลอกคลองและจัดเก็บขยะ จะช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี   อีกทั้งเป็นการร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรักสามัคคี เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เราทำความดี ด้วยหัวใจ