ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดสถานที่จอดรถ พร้อมจัดรถรับส่ง ให้บริการประชาชนที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

หลายภาคส่วนและประชาชนพร้อมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9  โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดพื้นที่เป็นสถานที่จอดรถ พร้อมทั้งร่วมกับกลุ่มประชาชนจิตอาสา  จัดรถรับส่งเพื่อให้บริการประชาชนที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สนามทุ่งศรีเมือง

ขณะที่ อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด ได้จัดโรงทานอาหารข้าวไข่เจียว ข้าวจี่ และน้ำดื่ม ไว้คอยบริการประชาชนทั่วไป และประชาชนที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สนามทุ่งศรีเมืองด้วย

จิตอาสา มรภ.อด.

จิตอาสา มรภ.อด.

จิตอาสา มรภ.อด.

จิตอาสา มรภ.อด.

จิตอาสา มรภ.อด.

จิตอาสา มรภ.อด.

จิตอาสา มรภ.อด.

จิตอาสา มรภ.อด.