ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชภัฏอุดรธานี จัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  ขณะที่การแสดงถวายต่อหน้าพระเมรุตระการตา ทั้งรำกลอนถวายอาลัย และการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนนางลอย เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการแสดงมหรสพสมโภชในงานพระเมรุ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย จากคณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต่อด้วยการแสดงหมอลำกลอน ชุดเสด็จฟ้าสถิตไทย โดยศิลปินพื้นบ้านเครือข่าย ม.ราชภัฏอุดรธานี เช่น คุณแม่นกน้อย อุไรพร คุณแม่บุญช่วง เด่นดวง คุณแม่เทวี บุตรตั้ว คุณรุ่งนภา เพชรอุบล และการแสดงนาฏศิลป์ ชุดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีศิษย์เก่า ที่เป็นครูนาฏศิลป์ใน จ.อุดรธานี จำนวน 89 คน เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน

ทางด้านโซน B ในสนามทุ่งศรีเมือง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ แสดงภาพพระราชประวัติ  พระอัจฉริยภาพ  พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จัดกิจกรรม  Woodcut  ศิลปะภาพพิมพ์แบบนูน ภาพพ่อหลวงในความทรงจำ  จัดพิมพ์แจกให้ประชาชน 999 ภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ได้จัดวงดนตรีไทย  บรรเลงปี่พาทย์นางหงส์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอุดรธานี ตามหมายกำหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง  ประกอบการแสดงโขน ตอนนางลอย ในการแสดงมหรสพสมโภชในงานพระเมรุ  ณ มณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอีกด้วย

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ

มหรสพสมโภชงานพระเมรุ