ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา  18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสวดสมโภชองค์กฐิน และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป  จากนั้นได้ร่วม  รับประทานอาหารเย็น  โดยมีการออกโรงทานของคณะอาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

พิธีสมโภชองค์กฐิน

พิธีสมโภชองค์กฐิน

พิธีสมโภชองค์กฐิน

พิธีสมโภชองค์กฐิน