ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประจำปี 2560

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ณ วัดป่าบ้านศาลา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ต.โพนงาม   อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี  นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี 2560 โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปี  เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบสอง  หรือบุญกฐิน ตามประเพณีฮีต 12 ของชาวอีสาน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งองค์กฐินให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญ  และได้รวบรวมปัจจัยจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา

พิธีทอดกฐินสามัคคี

พิธีทอดกฐินสามัคคี

พิธีทอดกฐินสามัคคี

พิธีทอดกฐินสามัคคี