ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับโรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมปลูกฝังความมีวินัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำนักเรียนนายร้อย จำนวน 63 นาย จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความมีวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านการศึกษาสำหรับเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ และจิตอาสา ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมปลูกฝังความมีวินัย

กิจกรรมปลูกฝังความมีวินัย

กิจกรรมปลูกฝังความมีวินัย