ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 94 ปี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 07.00 น. ณ อาคารหอประวัติ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ  นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครบรอบ 94 ปี  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่าชาวราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร เมื่อปี พ.ศ. 2466  จากนั้นได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี  สถาบันราชภัฏอุดรธานี  จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร