ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ณ ลานศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง”  โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดกระทงสร้างสรรค์ ทั้งกระทงใหญ่ กระทงเล็ก  ขบวนแห่กระทงวัฒนธรรมจากนักศึกษา 5 คณะ และขบวนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งแต่ละขบวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ การออกร้านจำหน่ายกระทง อาหาร การละเล่น การแสดงนาฏศิลป์ และกิจกรรมไฮไลท์ของงาน คือการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผู้ที่ได้ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์ ไชยสุระ หรือ น้องแพม จากคณะวิทยาศาสตร์

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามอย่างหนึ่งของชาวไทย ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสายน้ำที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติ ให้แก่นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง

สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง