ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำอาคารหอประชุมฯ

ตำบลสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม...