ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประกาศยกเลิการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...