วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์ www.udru.ac.th แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. การส่งเอกสารทำได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1 ด้วยตนเอง

2.1.1 ยื่นเอกสาร (ข้อ 1) ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2.1.2 ชำระเงิน (ตามรายละเอียดประกาศค่าใช้จ่ายบัณฑิต) ที่กองพัฒนานักศึกษา พร้อมรับใบเสร็จ

2.1.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม ได้ที่ http://std.udru.ac.th

2.2 ผ่านไปรษณีย์ด้วยธนาณัติ (แบบ EMS)

2.2.1 ให้บัณฑิตซื้อธนาณัติเท่ากับจำนวนที่ต้องชำระ (ตามรายละเอียดประกาศค่าใช้จ่ายบัณฑิต) โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม 
นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี ที่อยู่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี  

2.2.2 นำเอกสาร (ข้อ 1) ใส่ซองพร้อมกับ ธนาณัติ (ส่งแบบ EMS) ส่งมาที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

2.2.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม ผ่านไปรษณีย์ได้ที่ http://std.udru.ac.th

2.2.4 หมดเขตการรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านทางไปรษณีย์ วันที่ 31 มกราคม 2561 (ถือตราประทับวันที่ส่งเอกสารเป็นสำคัญ) ****

2.2.5 ติดต่อรับใบเสร็จ ในวันฝึกซ้อมวันแรก ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ดูหมายเลขใบเสร็จที่ http://std.udru.ac.th)


ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (ชาย)bundit content 01
1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม 400 บาท
    1.1 ค่าเอกสารฝึกซ้อม
    1.2 ค่าทำเนียบบัณฑิต
    1.3 ค่าของที่ระลึก
2. ค่าถ่ายรูปหมู่ 700 บาท
3. ค่าแผงคอพร้อมเข็ม 150 บาท
4. ค่าเข็มวิทยฐานะ 100 บาท

ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (หญิง)
1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม 400 บาท
    1.1 ค่าเอกสารฝึกซ้อม
    1.2 ค่าทำเนียบบัณฑิต
    1.3 ค่าของที่ระลึก
2. ค่าถ่ายรูปหมู่ 700 บาท
3. ค่าเข็มวิทยฐานะ 100 บาท

ค่าตัดครุยวิทยฐานะ
ปริญญาตรีทุกสาขา 800 บาท
ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกสาขา 900 บาท

 

การเดินทางร่วมกับทางมหาวิทยาลัย

บัณฑิตที่ประสงค์จะเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบบไม่พักค้างคืน) ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 พร้อมกับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย 700 บาท / คน (ค่ารถ , ค่าอาหาร , ค่าประกันอุบัติเหตุ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

 

หมายเหตุ

รับรายงานตัว วันที่ 3 - 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
กำหนดการ ฝึกซ้อม วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏอุดรธานี
กำหนดการ รับจริง วันที่ 17 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษา  โทร 042-211040 - 59  ต่อ 1734 , 1234 , 3434 ,3435  หรือโทร/โทรสาร 042-249583
Facebook Page : https://www.facebook.com/KPNUDRU/