ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีรับวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย 2558

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีรับวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยฯ

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...