ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.) จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...
UDRU Young Ambassadors

โครงการ UDRU Young Ambassadors  ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเป็นยุวทูตต้อนรับแขกต่างชาติ ...

อ่านเพิ่มเติม...