ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


กิจกรรม ดื่มนมชมบอล

ราชภัฏอุดรธานีจับมือองค์กรงดเหล้าฯ จัดกิจกรรม “ดื่มนมชมบอล” ดึงเยาวชนร่วมชมเชียร์ฟุตบอลคู่ไทย-เวียดนาม...

อ่านเพิ่มเติม...


กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคต้านยาเสพติด

ราชภัฏอุดร จัดกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคต้านยาเสพติด แสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด ทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม...