ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ.2559

กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่และรายเก่าที่ไม่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ราชภัฏอุดรธานี น้อมใจประกอบพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ..

อ่านเพิ่มเติม...