ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ..

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2559

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...


Big cleaning day

ราชภัฏอุดรจัดกิจกรรม Big cleaning day  พร้อม  Kick off  โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พระชนมพรรษา

ราชภัฏอุดรธานี พร้อมใจจัด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พระชนมพรรษา รอยยาตรา เพื่อแผ่นดิน”

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ”

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...MISS CHINESE 2016

ชนะเลิศการประกวด MISS CHINESE 2016 งาน “ฉลองตรุษจีน ต้อนรับปีวอก ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...