ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 123 ปี

ประชาชนชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 123 ปี

อ่านเพิ่มเติม...


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม...เตาแก๊สซิไฟเออร์ แก้ปัญหามลพิษในชุมชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  บริการวิชาการโดยออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ เพื่อแก้ปัญหามลพิษในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...