ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Knowledge Management

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ Knowledge Management พัฒนาสถาบันแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

อ่านเพิ่มเติม...


เลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

คณาจารย์และบุคลากร ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการปฏิรูปประเทศไทย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการปฏิรูปประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ..

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2559

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...


Big cleaning day

ราชภัฏอุดรจัดกิจกรรม Big cleaning day  พร้อม  Kick off  โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พระชนมพรรษา

ราชภัฏอุดรธานี พร้อมใจจัด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พระชนมพรรษา รอยยาตรา เพื่อแผ่นดิน”

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ”

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...