ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศยกเลิการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง

โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...