ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีฯ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

คณะเทคโนโลยีฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 44 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน ราคากลาง 200,000,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 11/2559

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างบ้านพักบุคลากรกับอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...