ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ

เครื่องทดลองสเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด และ ชุดการทดลองเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ระยะ 5 เมตร จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...